دسته بندی ماینر
  • 11 محصول موجود
  • 38 محصول

خرید ماینر m20 68th مشخصات ماینر Whatsminer m20 68th
21,400,000 تومان 24,800,000 تومان

خرید ماینر m20 68th مشخصات ماینر Whatsminer m20 68th

خرید ماینر m50 122th مشخصات ماینر  Whatsminer M50 122th
خرید ماینر m50 114th مشخصات ماینر  Whatsminer M50 114th
خرید ماینر m21 58th -مشخصات ماینر Whatsminer m21 58th
18,000,000 تومان 20,900,000 تومان

خرید ماینر m21 58th -مشخصات ماینر Whatsminer m21 58th

ماینر انت ماینر ++Antminer L3

انواع ماینرها